Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Iwona Ekhard tel. 71 318 15 12

http://www.jelcz-laskowice.mgops.info/

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy, która wspiera wszechstronnym działaniem słabszych społecznie mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice. MGOPS zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także zasiłków dla opiekunów. Przy ośrodku działa zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. MGOPS prowadzi różne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej - przykładem może być Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na lata 2014 - 2020.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka