Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Fundusze Europejskie

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wartość projektu                                         880 548,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich        608 509,11 PLN

Okres realizacji inwestycji                     2017 – 2018

Cel projektu:

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, składowanych w gminie Jelcz-Laskowice, poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów w postaci Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Planowane efekty:

Wskutek realizacji projektu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach jego działalności planuje się odbiór 22 frakcji odpadów o łącznej masie co najmniej 1050 ton rocznie.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu:

W ramach projektu przewidziano wykonanie placu, instalacji kanalizacji technologicznej, przyłączy wody i instalacji przeciwpożarowych, oświetlenia i ogrodzenia, zagospodarowanie terenów zielonych oraz zakup wyposażenia technologicznego. Dodatkowo przeprowadzone zostaną akcje informacyjna i promocyjna oraz działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach w gminie Jelcz-Laskowice.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

W trosce o przejrzystość i jawność realizowanego projektu instytucja zarządzająca opracowała mechanizm zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka