Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo LGD
    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach

Cel operacji: udostepnienie mieszkańcom wsi inrastruktury rekreacyjnej i zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1 szt.

Liczba nowych lub zmodernizawonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych - 1 szt.

Operacja współfinnasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość realizowanej operacji:             268 484,35 zł

w tym ze środków EFRR:                     170 836,00 zł

Zakres prac:

- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) dostosowanego do gry w tenisa, piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę ręczną wraz z ogrodzeniem,

- wyposażenie boiska w urzadzenia sportowe oraz ławki i kosze na śmieci,

- utwardzenie terenu umożliwiające dojście do boiska.

  • Boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka