Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo LGD
    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 

Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach

Cel operacji: budowa pomostu na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego w celu udostępnienia mieszkańcom Gminy Jelcz-Laskowice atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej, zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji:                        513 094,33 zł

w tym ze środków EFRR:                                 271 557,00 zł

 Zakres prac: operacja zakłada budowę pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży oraz montaż słupków i szlabanów na obrzeżach tej plaży w Jelczu-Laskowicach.

Pomost w kształcie litery U, z aneksem z ławek oraz platformą dla ratownika, usytuowany w południowej części akwenu pierwszego stawu.

Obiekt o konstrukcji drewnianej, wyniesiony ponad rzędną lustra wody z trapami wejściowym, balustradami i drabinkami.  Nad aneksem z ławkami i platformą dla ratownika  zadaszenia.

Na zewnętrznych stronach plaży montaż słupków i szlabanów uniemożliwiających wjazd na plażę i pomost pojazdów nieuprawnionych oraz zapobiegających dewastacji terenu rekreacyjnego.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej    - 1 szt.
  • Liczba rozwiniętej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych                                                                                                          - 1 szt.
  • Liczba osób korzystających z rozwiniętej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, w tym szlaków turystycznych                                                                                    - 630 osób
  • 20240425_083108

 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach

Cel operacji: udostepnienie mieszkańcom wsi inrastruktury rekreacyjnej i zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1 szt.

Liczba nowych lub zmodernizawonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych - 1 szt.

Operacja współfinnasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość realizowanej operacji:             268 484,35 zł

w tym ze środków EFRR:                     170 836,00 zł

Zakres prac:

- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) dostosowanego do gry w tenisa, piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę ręczną wraz z ogrodzeniem,

- wyposażenie boiska w urzadzenia sportowe oraz ławki i kosze na śmieci,

- utwardzenie terenu umożliwiające dojście do boiska.

  • Boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka