Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Sekretariat, p. 20
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Biuro Rady Miejskiej, p.22
71/ 381 - 71 - 31
um.biurorady1@jelcz-laskowice.pl
um.biurorady2@jelcz-laskowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, p.9
71/ 381 - 71 - 12
um.usc@jelcz-laskowice.pl

Ewidencja ludności, p. 9
71/ 381 - 71 - 34
um.ewidencja@jelcz-laskowice.pl

Dowody osobiste, p. 9
71/ 381 - 71 – 33
um.dowody@jelcz-laskowice.pl

Ewidencja działalności gospodarczej, p. 18
71/ 381 - 71 - 18
um.dzialalnosci@jelcz-laskowice.pl
um.handel@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka mieszkaniowa, p. 21
71/ 381 - 71 - 13
um.mieszkania@jelcz-laskowice.pl

Oświata, p. 28
71/ 381 - 71 - 46
um.oswiata@jelcz-laskowice.pl

Sport, zdrowie i organizacje pozarządowe, p. 28
71/ 381 - 71 - 46

um.pozytek@jelcz-laskowice.pl

Architektura i budownictwo, p. 2
71/ 381 - 71 - 50
um.architektura2@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka przestrzenna, p. 2
71/ 381 - 71 - 38
um.architektura1@jelcz-laskowice.pl

Rolnictwo, p. 13
71/ 381 - 71 - 26
um.rolnictwo@jelcz-laskowice.pl

Ochrona środowiska, p. 14
71/ 381 - 71 - 59
um.ekologia@jelcz-laskowice.pl

Geodezja, p. 13
71/ 381 - 71 - 41
um.geodezja@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka nieruchomościami, p. 13
71/ 381 - 71 - 56

um.nieruchomosci@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Inwestycji, p. 16

71/ 381 - 71 - 28

um.kinwestycje@jelcz-laskowice.pl

Inwestycje, p. 16
71/ 381 - 71 - 43
um.inwestycje@jelcz-laskowice.pl

Zamówienia publiczne, p. 16
71/ 381 - 71 - 48
um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl

Drogi, p. 16
71/ 381 - 71 - 29
um.drogi@jelcz-laskowice.pl

Nadzór budowlany, p. 16
71/ 381 - 71 - 43
um.nadzor@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi - opłaty i zwolnienia z opłat, p. 5
71/381-71-10,  71/381-71-24,  71/381-71-17
um.ekologia2@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa systemu, p. 14
71/ 381 - 71 - 54 
um.gospodarkaodpadami@jelcz-laskowice.pl

Fundusze europejskie, p. 16
71/ 381 - 71 - 52
um.fundusze@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Opłat i Podatków, p. 5
71/ 381 – 71 – 24
um.podatki@jelcz-laskowice.pl

Dodatki mieszkaniowe, podatek od środków transportowych, p. 5
71/ 381 - 71 – 27
um.dodatki@jelcz-laskowice.pl

Wymiar podatku – gmina, p. 5
71/ 381 - 71 – 16
um.wymiarg@jelcz-laskowice.pl

Wymiar podatku – miasto, p. 5
71/ 381 - 71 – 16
um.wymiarm@jelcz-laskowice.pl

Kasa, księgowość podatkowa - gmina, p. 5
71/381 - 71 -  14
um.rachunkowoscg@jelcz-laskowice.pl

Księgowość podatkowa - miasto, p. 5
71/ 381 - 71 – 17
um.rachunkowoscm@jelcz-laskowice.pl

Kontrole podatkowe, p. 5
71/ 381 – 71 – 27
um.kontrole@jelcz-laskowice.pl

Księgowość, p. 3
71/ 381 – 71 – 19
71/ 381 – 71 – 25
71/ 381 – 71 – 32
um.ksiegowosc@jelcz-laskowice.pl

Informatyk, p. 29
71/ 381 - 71 - 57
um.informatyk@jelcz-laskowice.pl

Promocja, p. 27
71/ 381 - 71 - 36
um.promocja@jelcz-laskowice.pl

Organizacja, p. 29
71/ 381 - 71 - 49
um.organizacja@jelcz-laskowice.pl

Logistyka, p. 18
71/ 381 - 71 - 51
um.logistyka@jelcz-laskowice.pl

Audyt i kontrola wewnętrzna, p. 29
71/ 381 - 71 - 49
um.audyt@jelcz-laskowice.pl

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa, p. 23
71/ 381 - 71 - 37
um.obrona@jelcz-laskowice.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień, p. 28
71/ 381 - 71 - 46
um.pelnomocnik@jelcz-laskowice.pl

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, p. 23
71/381 - 71 - 37
um.komendant@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka