Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest Park" - Podstrefa Jelcz-Laskowice

Dnia 21 sierpnia 2001 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.(Dz. U. Nr 107, poz. 1179) teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powiększono m.in. o podstrefę w Jelczu - Laskowicach.
Opisywany obszar zlokalizowany jest w obrębie geodezyjnym Łęg, graniczy bezpośrednio z miastem Jelcz-Laskowice od jego strony zachodniej i swym zasięgiem obejmuje nieruchomości graniczące od strony wschodniej
z ul. Zachodnią w Jelczu-Laskowicach, od strony południowej z drogami wewnętrznymi i gruntami niezabudowanymi w obrębie geodezyjnym Łęg, od strony zachodniej z gruntami niezabudowanymi Gminy Czernica, a od strony północnej z terenem wydzielonym pod sieć gazociągową, graniczącym bezpośrednio
z ul. Wierzbową obrębu Miłoszyce - Gmina Jelcz-Laskowice.
Dane o firmach zlokalizowanych na obszarze WSSE "INVEST - PARK" Sp. z o.o. można uzyskać w spółce zarządzającej strefą.

Adres WSSE "INVEST - PARK" Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
Tel. (+48 74) 664 91 64, 664 91 63,
Fax (+48 74) 664 91 62 Tel. (+48 74) 841 35 00,
Fax (+48 74) 841 01 77
e-mail: invest@invest-park.com.pl
www.invest-park.com.pl

  • WSSE

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka