Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo projektu unijnego

Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach, na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF

 

Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Całkowita wartość projektu:          1 973 325,90 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:    1 677 327,01 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2017 r. – grudzień 2019 r.

Cel projektu: przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, w tym zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację zdegradowanych zbiorników retencyjnych w gminie Jelcz-Laskowice, co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

obywateli oraz środowiska naturalnego.

 

Planowane efekty:

Realizacja Projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, co przełoży się na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Dolnego Śląska.

Odbudowa zbiorników wodnych wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego poprzez:

- poprawę jakości wody (biofiltry),

- ochronę przed erozją wodną,

- ochronę przed powodziami i suszami (niżówkami),

- zwiększenie różnorodności biologicznej,

- urozmaicenie walorów krajobrazu oraz sprzyjanie rekreacji.

 

Wskaźniki produktu:

- Pojemność obiektów małej retencji – 6 900 [m3]

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt.

Wskaźniki rezultatu:

- Objętość retencjonowanej wody – 6 900 [m3]

 

  • Zbiornik wodny z roślinnością
  • Ogrodzony zbiornik wodny
  • Pomost nad zbiornikiem wodnym

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka