Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Fundusze europejskie

Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu:          5 445 181,11 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:    
4.570.062,49 PLN

Projekt realizowany w formule partnerstwa:
Lider/ Beneficjent: Gmina Oława
Partnerzy: Gmina Miasto Oława, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Domaniów, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Okres realizacji: luty 2017 r. – sierpień 2019 r.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług zapewniających proces integracji społecznej oraz aktywację społeczno-zawodową mieszkańców miasta i powiatu.

Dzięki realizacji projektu powstanie miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne w każdym wieku będą mogły uzyskać pomoc w zakresie terapii, rehabilitacji i podjęcia aktywności zawodowej.

Utworzone zostanie Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, w ramach którego będą funkcjonować placówki wsparcia dziennego:

•   Warsztat Terapii Zajęciowej, którego działalność będzie wspierać osoby niepełnosprawne w uzyskiwaniu kompetencji do samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni społeczno-zawodowej oraz wejścia na rynek pracy,

• Zakład Aktywności Zawodowej, który będzie miejscem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, stanowiącym chroniony rynek pracy jako formę przejściową do zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

•   Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, który będzie pełnił funkcję dziennego ośrodka pobytu dla osób niepełnosprawnych, zapewniając potrzebną pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną oraz aktywny sposób spędzenia czasu dla podopiecznych.

Inwestycja obejmuje wykonanie prac budowlanych wewnątrz budynku, wyposażenie i montaż umeblowania, a także wyposażenie sanitarne, w tym montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych.

  • Meble kuchenne
  • Ergonomiczne krzesła i biurka
  • Stół oraz krzesła
  • Pomieszczenie z umywalkami
  • Korytarz z miejscami siedzącymi
  • Tablica informacyjna

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka