Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • fundusze europejskie

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,

Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF

Całkowita wartość projektu:          16 908 347,27 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:     12 016 707,42 PLN

Projekt realizowany w formule partnerstwa:

Lider/ Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partnerzy: Gmina Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka

Okres realizacji: sierpień 2020 r. – październik 2022 r.

Cele projektu: redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Budowa obiektów P&R (1 szt.) i B&R (1 szt.) oraz 1,52 km dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice,
  • Budowa obiektu B&R (1 szt.) i 2,51 km dróg dla rowerów na terenie gminy Kąty Wrocławskie,
  • Budowa obiektów P&R (3 szt.), B&R (3 szt.) i stacji do ładowania samochodów smart station (3 szt.) oraz 5,13 km dróg dla rowerów na terenie miasta Sobótka.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka