Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Gmina Jelcz-Laskowice przyjazna osobom niepełnosprawnym

W mieście i gminie Jelcz-Laskowice funkcjonuje program „Gmina Jelcz-Laskowice przyjazna osobom niepełnosprawnym”. Ma on na celu wsparcie i poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych https://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/res/serwisy/pliki/27809462?version=1.0

Beneficjentami programu są osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności te, które mieszkają w mieście i gminie Jelcz-Laskowice. Do zniżek i ulg uprawnia ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana na podstawie odrębnych przepisów przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ulgi przyznane przez jednostki gminne:

  • Miejska Pływalnia – bilety ulgowe, a w przypadku widocznej niepełnosprawności bezpłatny wstęp opiekuna.
  • Miejsko-Gminne Centrum Kultury – 30% zniżka na wszystkie imprezy kulturalne organizowane przez MGCK
  • Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji – ulgowe wejścia pojedyncze oraz karnety na zajęcia w siłowni oraz fitness

Jednocześnie zapraszamy przedsiębiorców do przystąpienia do programu na dogodnych warunkach. Uczestnictwo jest dobrowolne, podkreśla społeczną odpowiedzialność i chęć zaangażowania w lokalne życie Jelcza-Laskowic. Beneficjenci programu mogą stać się lojalnymi i wieloletnimi klientami. Zniżki można ustalić dowolnie, według własnego uznania. Może to być zniżka procentowana lub kwotowa – na dane produkty, wybrany asortyment lub usługi.

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa w programie, podpisane zostanie stosowne porozumienie, a odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na stronie internetowej i mediach społecznościowych Urzędu Miasta i Gminy oraz w „Gazecie Powiatowej” i mediach lokalnych współpracujących z Gminą, co zapewnia bezpłatną reklamę (kontakt um.pozytek@jelcz-laskowice.pl).

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka