Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Lokalna Grupa Działania "Dobra Widawa"

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa wspiera mieszkańców obszaru, na którym działa, w realizacji projektów kulturalnych, społecznych oraz inwestycyjnych, przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich

LGD Dobra Widawa jest stowarzyszeniem działającym na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków, należących do 4 powiatów – oleśnickiego, wrocławskiego, oławskiego oraz namysłowskiego.

  • mapka LGD

Celem LGD jest integrowanie działań mieszkańców, stymulowanie ich pomysłowości i aktywności oraz wspieranie mieszkańców przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na podstawie podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD Dobra Widawa prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozdysponowuje środki na następujące działania na swoim obszarze:

  • premie na start w wysokości 100 000,00 zł na stworzenie własnej firmy
  • dotacje na rozwój firm w maksymalnej wysokości 500 000,00 zł
  • dotacje na rozwój niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, w ramach których zagospodarowana zostaje przestrzeń publiczna, taka jak place zabaw, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, mała architektura, szlaki turystyczne (rowerowe, kajakowe, konne) czy nasadzenia roślinności
  • dotacje w wysokości do 50 000,00 zł na realizacje projektów grantowych przez lokalnych działaczy i organizacje pozarządowe w zakresie aktywizacji społecznej, zachowania lokalnego dziedzictwa, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, ochrony zabytków
  • operacje własne i projekty współpracy w ramach których np. podejmowane są działania na rzecz promocji walorów naszego obszaru

Projekty Gminy Jelcz-Laskowice zrealizowane dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kierowanego przez społeczność”:

  • Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach – 271 557,00 zł dofinansowania z LGD
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach – 170 836,00 zł dofinansowania z LGD

 

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

ul. Sosnowa 10

56-500 Stradomia Wierzchnia

tel. 71 314 32 01

e-mail: biuro@dobrawidawa.pl

http://www.dobrawidawa.pl/

Facebook: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – „Oficjalny Profil” https://www.facebook.com/DobraWidawa

  • logo lgd

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka