Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • E-aktywni mieszkańcy gminy Jelcz-Laskowice

  2020.01.21

  Od stycznia do marca 2020 r. odbywać się będą w Jelczu-Laskowicach bezpłatne szkolenia internetowe w ramach projektu "E-aktywni mieszkańcy gminy Jelcz-Laskowice". Szczegóły w rozwinięciu

 • Można zapoznać się z planowanym zagospodarowaniem obszaru Łąkowa/Folwarczna oraz Parku Europejskiego

  2020.01.21

  Wyłożono do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łąkowa/Folwarczna oraz dla parku Europejskiego.  Szczegóły w rozwinięciu

 • Wspólne posiedzenie komisji

  Wspólne posiedzenie komisji

  2020.01.21

  27 stycznia o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. W rozwinięciu komunikat przewodniczącej

 • Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert

  2020.01.21

  Działania na rzecz kultury, rodziny, osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka uzależnień - to zadania, które Gmina Jelcz-Laskowice powierza organizacjom, wspierając ich realizację finansowo. Szczegóły na temat konkursu ofert w rozwinięciu

 • Wybory na os. Europejskim

  2020.01.17

  4 lutego w Centrum Sportu i Rekreacji odbędą się wybory na przewodniczącego osiedla Europejskiego oraz wybory zarządu osiedla. Szczegóły w rozwinięciu

 • Staże i prace interwencyjne dla bezrobotnych

  2020.01.15

  Powiatowy Urząd Pracy w Oławie zaprasza pracodawców do współpracy i składania wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych oraz wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Szczegóły w rozwinięciu

 • Poinformuj o wyrobach z azbestem

  Poinformuj o wyrobach z azbestem

  2020.01.13

  Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina o corocznym obowiązku przedłożenia informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne lub o zaprzestaniu użytkowania takich wyrobów. Termin upływa 31 stycznia 2020 r. Więcej szczegółów w rozwinięciu

 • Zapisy na półkolonie zimowe

  Zapisy na półkolonie zimowe

  2020.01.13

  Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje o możliwości zgłoszenia dziecka z miasta i gminy Jelcz-Laskowice do udziału w półkolonii, organizowanej podczas ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 (budynek przy ul. Hirszfelda 92). Szczegóły w rozwinięciu

 • Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert

  2020.01.03

  Gmina Jelcz-Laskowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku. Szczegóły w rozwinięciu

 • Nabór do komisji konkursowej

  2020.01.03

  Burmistrz Jelcza-Laskowic ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach na prowadzenie zadań publicznych w 2020 r. W rozwinięciu szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy do komisji

Stronicowanie

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka