Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Warunki skorzystania  z programu

Z dofinansowania zabiegów in vitro mogą skorzystać niepłodne pary:

 • u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny i wyczerpały się lub nie istnieją inne metody jej leczenia;
 • zameldowane i zamieszkałe w gminie Jelcz-Laskowice od co najmniej
  12 miesięcy.

Pacjenci muszą ponadto spełniać następujące kryteria:

 1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lat, wiek mężczyzn nie jest określony,
 2. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,
 3. wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz
  o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim
 • Ulotka programu in vitro

Zakres dofinansowania

Przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do procedury in vitro:

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (komórek jajowych i nasienia) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy:

 • kwalifikacja par do udziału w programie oraz wykonanie badań,
  do których obliguje Ustawa o leczeniu niepłodności;
 • kontrolna stymulacja jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych
  o pełnym potencjale rozrodczym;
 • punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej i nadzór nad rozwojem zarodka;
 • hodowlę zarodków;
 • transfer zarodków do jamy macicy;
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione
  do macicy, przez 1 rok.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem komórek anonimowej dawczyni:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • hodowla zarodków;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego;
 • przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione
  do macicy, przez 1 rok.

Procedura adopcji zarodka:

 • przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;
 • przygotowanie i transfer zarodków do jamy macicy.

Program finansowany z budżetu gminy Jelcz-Laskowice do wysokości 5000 zł
do procedury, pozostały koszt poniosą uczestnicy programu. Z dofinansowania wyłączona jest wizyta lekarska przed kwalifikacją do programu. Możliwa jest natomiast refundacja leków w ramach programu. Koszty dodatkowych konsultacji specjalistycznych, a także jeśli wystąpią wskazania, dodatkowych procedur (zabiegowych, embriologicznych, diagnostycznych) oraz transferów kriokonserwowanych zarodków, ponoszą pacjenci. Realizatorem programu jest Klinika Leczenia Bezpłodności INVICTA we Wrocławiu.

 • Ulotka o programie in vitro

Warunki formalne

Kwalifikacja do programu od strony formalnej będzie wymagała od pacjentów:

 • potwierdzenia, że para w dniu kwalifikacji do programu jest zameldowana
  i zamieszkuje w gminie Jelcz-Laskowice przynajmniej od roku (zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy)
 • podpisania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisania oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • podpisania dokumentów dot. leczenia (informatory, zgody).

Realizacja kolejnych zabiegów

Para będzie mogła skorzystać z trzech procedur in vitro przez cały okres trwania programu
tj. w latach 2021-2023. Przystąpienie do kolejnej procedury będzie możliwe dopiero po wykorzystaniu wszystkich zarodków z poprzedniej.

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka