Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Szanowni Państwo,

informuję, że Gmina Jelcz-Laskowice przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w cenie do 2000 zł za tonę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w  sprawie ilości paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, dostępna będzie następująca ilość węgla:

1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Do zakupu preferencyjnego uprawiona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym zlokalizowanym w Gminie Jelcz-Laskowice, która spełnia warunki uprawniające do  otrzymania dodatku węglowego.

Wniosek można dostarczyć:

  • osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
  • przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,
  • złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wówczas wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Wszelkie informacje dotyczące powyższej sprawy będą zamieszczane na bieżąco na stronie urzędu www.jelcz-laskowice.pl, w zakładce „aktualności”. Pytania można kierować pod nr tel. 71 381 71 37. Wnioski do pobrania również na stronie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” lub w siedzibie urzędu.

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka