Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Szanowni Państwo,


z dużą satysfakcją i zadowoleniem informujemy, że został zakończony proces konsultacji społecznych i spotkań informacyjnych z interesariuszami projektu Łódź – Sieradz – Wrocław na etapie STEŚ.

Dbając o najwyższą jakość przygotowania projektu budowy nowej linii kolei dużych prędkości podjęliśmy decyzję o jak najszerszym włączeniu do tego procesu interesariuszy projektu – kładąc szczególny nacisk na udział Mieszkańców gmin i miejscowości w przebiegu wyznaczonych wariantów linii oraz na udział Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w osobach Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Reprezentantów Rad Miast i Gmin.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i bardzo wielu godzinom merytorycznych dyskusji został wypracowany wariant inwestorski linii KDP, który uzyskał aprobatę Pełnomocnika ds. CPK. Z przekonaniem możemy stwierdzić, że wychodząc naprzeciw wielu sugestiom i wnioskom Mieszkańców i Przedstawicieli JST, przygotowaliśmy wspólnie optymalny przebieg linii kolejowej KDP o najwyższych standardach technicznych, optymalizując przebieg linii kolejowej, niejednokrotnie omijając zabytki kultury oraz unikając obszarów zabudowanych i cennych środowiskowo. Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie Mieszkańców, dla których spotkania konsultacyjne bywają niełatwe emocjonalnie, ale dzięki którym projekt linii kolejowej z Łodzi do Wrocławia nie tylko będzie umożliwiał najkrótszy czas przejazdu i najniższy koszt realizacji robót, ale również będzie spełniał potrzeby komunikacyjne lokalnych społeczności. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Mieszkańcom za udział i zaangażowanie, za czas poświęcony przedstawicielom CPK oraz Projektantom firmy Multiconsult Polska oraz za wszelkie przesłane wnioski, uwagi i protesty. Serdecznie dziękujemy również za wypełnienie ankiet, których otrzymaliśmy prawie 35 000, a które stanowiły dla nas ważny wskaźnik społecznych preferencji.

Podsumowanie całego procesu konsultacji społecznych w naszym projekcie wygląda następująco:
Spotkania pierwszych dwóch tur konsultacji organizowaliśmy w 33 gminach, natomiast ostatnia tura, dotycząca wariantu inwestorskiego, odbyła się w 26 gminach: Łodzi, Dobroniu, Pabianicach, Lutomiersku, Wodzieradach, Szadku, Dziadowej Kłodzie, Mieście i Gminie Zduńska Wola, Doruchowie, Wróblewie, Błaszkach, Brąszewicach, Czajkowie, Brzeźniu, Klonowej, Galewicach, Kępnie, Wieruszowie, Bralinie, Perzowie, Sycowie, Wilkowie, Oleśnicy, Oławie, Łasku, Bierutowie, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Siechnicach, Wrocławiu, Mieście i Gminie Sieradz.

Liczba spotkań z mieszkańcami (3 tury) – 94,
Liczba uczestników spotkań stacjonarnych – I tura: 2814, II tura 2275, III tura 1058, razem 6147 osób,
Czas poświęcony na spotkania – 282 h,
Liczba spotkań indywidualnych z mieszkańcami (każdorazowo po spotkaniu grupowym) – 752,
Czas poświęcony na spotkania indywidualne z mieszkańcami – 141 h.
Przed Inwestorem kolejny etap inwestycji: wybór wykonawcy kolejnych etapów przygotowania inwestycji, przeprowadzenia optymalizacji koncepcji, opracowania projektu budowlanego, pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych, decyzji o lokalizacji linii kolejowej i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zanim jednak Inwestor przystąpi do opracowania projektu zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Państwa o przesyłanie ostatnich uwag, wniosków oraz potrzeb do dnia 15.11.2022 roku na adres emilia.sklucka@multiconsultgroup.com.

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Grabowski

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka