Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zapisy na półkolonie

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie ferii zimowych.

Przewiduje się organizację turnusów w szkołach do których uczęszcza dziecko przy zapewnieniu min 12 dzieci w grupie. Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na dwa turnusy). Godziny pobytu dziecka: od 07:00 do 16:00 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).

I turnus     13.02.2023r. - 17.02.2023r.

II turnus   20.02.2023r. - 24.02.2023r.

Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 250,00 zł. dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice. Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci). Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Zorganizowanie półkolonii i ilość turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych ( możliwość
zapewnienia opieki ). Karty kwalifikacyjne można pobrać z strony PSP 1, PSP 2 , PSP 3,  PSP Miłoszyce, PSP Minkowice Oławskie- wypełnione złożyć w sekretariatach szkoły w nieprzekraczalnym terminie  do 24.01.2023 godz. 12:00 wraz  z potwierdzeniem  wpłaty za  półkolonie.

Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie klas I – IV szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice oraz rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki.

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka