Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Kontrola szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina, że w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. u.u.c.p.g., Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzić kontrolę nieruchomości min. 1 raz na 2 lata pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodności postanowień tych umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W Gminie Jelcz-Laskowice kontrole są przeprowadzane przez upoważnionych pracowników z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy. Aktualnie prowadzone kontrole dotyczą okresu kontrolowanego za lata 2023-2024.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

UWAGA!

Nieruchomości, które posiadają warunki techniczne, umożliwiające przyłączenie do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustawą u.u.c.p.g. powinny zostać przyłączone niezwłocznie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu przyłączenia -  nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków i wywożone zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Jelcz-Laskowice.

 

  • Ogłoszenie o szambach
  • Obowiazek podłączenia do kanalizacji

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka