Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Koncepcja zabudowy centrum Jelcza-Laskowic

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice Przedstawiam Państwu koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej między ul. Oławską, a Tańskiego i Bożka (obecny parking samochodowy), która ma się stać naszym rynkiem. Prace nad zagospodarowaniem centrum Jelcza-Laskowic rozpoczęły się 28 lipca 2017 r. od uchwalenia przez Radę Miejską w Jelczu –Laskowicach Uchwały nr XXXVI.267.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice – „MPZP Oławska – Bożka”. Efektem powyższego jest projekt Uchwały Rady Miejskiej, który zostanie przedstawiony i mam nadzieję zatwierdzony przez Radę na najbliższym jej posiedzeniu 26 października 2018r. Plan ten jak i cała koncepcja powstała, w celu zrównoważonego zagospodarowania ostatnich wolnych przestrzeni Jelcza-Laskowic w sposób efektywny i celowy. Poniższa koncepcja przedstawia wolną zagospodarowaną przestrzeń (RYNEK), otwartą w kierunku ul. Oławskiej, zabudowaną od strony ul. Tańskiego zabudową publiczną - budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wraz z Biblioteką Miejską, salą wystaw i sceną, a od strony ul. Bożka budynkami z zabudową usługową na parterze i funkcją mieszkalną na pozostałych piętrach. Natomiast ze względu na bliskość Centrum Sportu i Rekreacji od strony przychodni przewidziana jest zabudowa usługową z funkcją usług hotelarskich i gastronomicznych, uzupełniona o inne usługi. Możecie Państwo przesyłać uwagi do ww. planu pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy lub w postaci elektronicznej na adres: um.architektura1@jelcz-laskowice.pl, terminie do dnia 12.10.2018r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dostępny na stronie BIP urzędu: http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/bipkod/19195209. Tak zaprojektowana przestrzeń publiczna z RYNKIEM, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Biblioteką Miejską oraz po sąsiedzku Centrum Sportu i Rekreacji i Miejskim Parkiem Sportu i Rekreacji przyczyni się do podniesienia standardu, życia mieszkańców gminy. Jelcz-Laskowice, będzie miastem gdzie będzie się chciało pracować, ale również uczestniczyć w życiu publicznym.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

 

 

 

  • Wizualizacja rynku.
  • Wizualizacja rynku.

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka