Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo RPO WD

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego z podstawowym wyposażeniem ratownictwa technicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF

Całkowita wartość projektu: 380 346,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 308 545,32 PLN 

Okres realizacji: sierpień 2016 r. – listopad 2017 r.

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu oraz zabezpieczenia przed innymi skutkami zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, usuwanie ich skutków, przywracanie środowiska do stanu właściwego, poprzez zakup wozu strażackiego i specjalistycznego wyposażenia ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich.

Cele szczegółowe:

- zwiększone bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu,

- poprawa wyposażenia OSP w Minkowicach Oławskich,

- sprofesjonalizowanie OSP,

- poprawa efektywności i warunków pracy strażaków,

- poprawa bezpieczeństwa strażaków,

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa,

- zachęcenie do ochotniczej służby w OSP.

Planowane efekty: wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich w 1 wóz pożarniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Wskaźniki produktu:

- Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof - 1 szt.

- Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof - 1 szt.

  • Samochód ratowniczo-gaśniczy

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka