Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Interreg IVc

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC powstał w celu ułatwiania współpracy władz regionalnych i lokalnych oraz innych podmiotów o charakterze publicznym poprzez umożliwienie im wspólnej pracy oraz ulepszania ich sposobów postępowania w ramach odpowiednich obszarów polityki regionalnej.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 przeznaczono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej poprzez wspieranie m.in. współpracy międzyregionalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom.

www.interreg4c.eu – strona główna programu

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm - strona DG Regio

www.enercitee.eu – strona mini-programu EnercitEE

  • logo interreg

EnercitEE

Mini-program EnercitEE jest kontynuacją projektu „enercy’regio” zrealizowanego w ramach INTERREG IIIC, a głównym założeniem jego podprojektów jest wspieranie międzyregionalnej współpracy w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz opracowanie pilotażowych działań, które pomogą zwiększyć wydajność energetyczną wśród mieszkańców i samorządów. Mini-program EnercitEE jest oparty na intensywnej współpracy partnerów z pięciu europejskich regionów:

- Saksonia (Niemcy)
- Smaland/Blekinge (Szwecja)
- Emilia-Romania (Włochy)
- Górna Sabaudia (Francja)
- Dolny Śląsk (Polska)

  • logo enercitee

RIEEB

Całkowita wartość projektu: 240 376,00 EUR
Budżet dla gminy Jelcz-Laskowice: 50 416,00 EUR


RIEEB – Regional Impact with Energy Efficient Buildings (Budynki Efektywne Energetycznie
i ich Oddziaływanie w Regionie) – podprojekt stanowiący 9. Priorytet: Strategie poprawy zużycia
energii w budynkach publicznych.

W ramach RIEEB zewnętrzni eksperci dokonają przeglądu krajowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków – w ponad 20 budynkach różnych kategorii. Wyniki RIEEB będą miały wpływ na rozwój i poprawę dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD-Energy Performance of Buildings Directive) i regionalnych modeli obliczeń.

RIEEB pozwoli lokalnym władzom i obywatelom poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywności energetycznej budynków w ich obszarze, powodując zmniejszenie zapotrzebowania na energię i emisję CO2. Praktyczna wiedza w dziedzinie metod doradczych i energooszczędnego wznoszenia nowych budynków i renowacji istniejących budynków dostarczy nowych możliwości dla biznesu i nowych miejsc pracy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG IVC

  • logo rieeb

EEMTE

Całkowita wartość projektu: 231 750,00 EUR
Budżet dla gminy Jelcz-Laskowice: 64 450,00 EUR

EEMTE – Energy Efficiency in Municipality – Training and Exchange of experience (Efektywność energetyczna w gminie – szkolenia i wymiana doświadczeń) – podprojekt stanowiący 7. Priorytet: Instrumenty szkoleniowe dotyczące wydajności energetycznej dla personelu instytucji publicznych i wymiana wiedzy.

Celem EEMTE jest wspólne opracowanie i udoskonalenie instrumentów szkoleniowych dla władz publicznych oraz pracowników administracji. Partnerzy będą współpracować z instytucjami szkoleniowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Rozwijanie i udoskonalanie instrumentów szkoleniowych jest gwarancją efektywnej współpracy oraz wymiany ciekawych doświadczeń. Metodologia i instrumenty szkoleniowe opracowane w ramach podprojektu będą upowszechniane oraz udostępniane władzom publicznym na różnych szczeblach. Działania zrealizowane w ramach EEMTE będą podsumowane i opublikowane
we wspólnym podręczniku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG IVC

  • logo eemte

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka