Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

 • logo sponsorów

Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice

 

Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF

 

Całkowita wartość projektu:          1 680 517,90 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:     1 409 462,70 PLN

Okres realizacji:                                 styczeń 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Podmioty realizujące projekt:            Gmina Jelcz-Laskowice,

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

w Jelczu-Laskowicach

 

Cel projektu: rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie otwartych systemów teleinformatycznych umożliwiających:

 • wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Jelczu-Laskowicach,
 • uruchomienie 46 e-usług publicznych typu A2A, A2B i A2C, w tym 45 e-usług o co najmniej 3 stopniu e-dojrzałości,
 • udostępnianie on-line informacji sektora publicznego będących w posiadaniu instytucji szczebla lokalnego.

 

W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne projektu, tj.:

 • zwiększenie dostępności do usług publicznych – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
 • ułatwienie eliminacji błędów dzięki automatyzacji procesów eliminujących czynnik ludzki,
 • wprowadzenie oszczędności czasu (wszystkich stron) oraz oszczędności finansowych świadczenia usług publicznych,
 • podniesienie jakości usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
 • poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice,
 • poprawa dostępności do e-usług w zakresie informacji przestrzennej, bezpieczeństwa kryzysowego,
 • zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji,
 • poprawa dostępności do informacje sektora publicznego i ponownego ich wykorzystania,
 • usprawnienie zarządzania i wymiany informacji między podmiotami administracji samorządowej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

Projekt adresowany jest do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, administracji i środowiska akademickiego z terenu jak i spoza obszaru Gminy Jelcz-Laskowice.

Projekt adresowany jest również do pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach, których praca stanie się bardziej efektywna poprzez wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw, skrócenie czasu świadczenia usług, usprawnienie czynności manualnych, zmniejszenie ilości dokumentów papierowych i wyeliminowanie popełnianych błędów.

Zapraszamy na stronę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Gminy Jelcz-Laskowice https://ebok.jelcz-laskowice.pl/

Polecamy zapoznanie się z filmikami instruktażowymi, jak korzystać z naszych e-usług: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV32NWLAisvb_HqOJHiq0QDUgNPqR5LQ-

  

 • E-usługi
 • E-usługi

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka