Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo RPO WD

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Jelcz-Laskowice

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT WrOF

Całkowita wartość projektu:          1 547 354,37 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:     1 308 026,21 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2016 r. – listopad 2018 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Jelcz-Laskowice poprzez kompleksową termomodernizację dwóch budynków: Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcję emisji pyłu PM10 i CO2, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego w okolicach Jelcza-Laskowic i Miłoszyc.

Modernizacja budynków dodatkowo wpłynie pozytywnie na poprawę ładu przestrzennego poprzez podniesienie walorów estetycznych budynków objętych projektem.

 

 

  • Budynek po termomodernizacji

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka